Valaciclovir

Allmänt om Valaciclovir

Valaciclovir är saken där substans i ett antal olika behandlingar mot herpes. Det är med andra ord saken där aktiva substansen i ett flertal antivirala läkemedel. Enkelt förklarat är antivirala läkemedel den format av medicinska behandlingar som hjälper kroppen förhindra virusinfektioner.

Valaciclovir motverkar virusinfektioner genom att motverka olika typer av herpesvirus från att sprida sig. Genom att angripa den del av viruset som sprider viruset vidare i kroppen, saktas spridningen av viruset i kroppen ner. Rent praktiskt innebär detta att symptom relaterade till herpes begränsas i sin omfattning, vilket åstadkommer att exempelvis munsår inte blir detsamma framträdande.

Användning

Svälj tabletterna utan att tugga sönder dem med någon vätska, helst vid en fast tidpunkt. Det spelar ingen roll försåvitt du intar denna medicin med alternativt utan föda. Slutför saken där föreskrivna kuren helt. I de flesta fall varar en kur mellan 1 till 10 dagar. Vid vissa infektioner alternativt för att förebygga en ny attack av viruset, kan läkaren föreskriva en längre kur.

Biverkningar

Om du upplever biverkningar jämte dessa är varaktiga snarare än temporära borde du kontakta din behandlande doktor eller annan vårdpersonal. Dessa är några av de biverkningar som kan uppstå när du tar Valaciclovir:

  • Illamående
  • Huvudvärk
  • Halsont
  • Yrsel
  • Trötthetskänsla
  • Depression
  • Kräkningar
  • Magont
  • Mensvärk
  • Hudutslag

Allvarliga biverkningar

Det är viktigt att komma ihåg att din läkare har förskrivit denna behandling ty han alternativt hon har gjort bedömningen att dess fördelar överväger risken för biverkningar. Många patienter som använder detta läkemedel upplever inga allvarliga biverkningar alls. Om du upplever biverkningar av allvarligare art, såsom humörsvängningar alternativt förändringar av sinnet (till föredöme förvirring, hallucinationer alternativt lättretlighet), får besvärligt att tala, blir skakig eller instabil när du rör dig eller visar tecken på njurproblem (till prov en ombyte av mängden urin) borde du omedelbart meddela din behandlande doktor detta.

 

Innehållet på denna webbplats är strikt informativt och bör inte betraktas som medicinsk rådgivning. Kontakta legitimerad sjukvårdspersonal för diagnos och behandlingsrekommendationer. Reklam och marknadsföring av receptbelagda läkemedel i Europa är förbjudet och olagligt.