Symtom

Första symptom på ett herpes: förstadium

symptom på herpes

Herpes-virus

De första tecknen på en herpesinfektion är vanligtvis en stickningar, klåda och brännande känsla på platsen för infektion. Dessa är de första tecknen på utbrott och symtomen kallas förstadium. Förstadiet uppkommer innan blåsor och lesioner, som dyker upp ett par dagar. I genital herpes återfinns ibland stickande smärtor, domningar, diffus värk eller andra känningar i könsorgan, rygg, rumpa eller lår. När något av dessa symtom är närvarande, betyder det viruset är aktivt och risken för överföring av smittan är hög. Ytterligare sekundära symtom kan innefatta feber, huvudvärk, ömhet i underlivet, svullnad av lymfkörtlar, sjukdomskänsla, irritabilitet och håglöshet. Detta kräver någon form av behandling med t ex Acyklovir.

Rodnad och blåsor

Dessa symptom kan vara tillsammans eller följt av en ömhet och rodnad i det smittade området manifesteras oftast som en bula eller kluster av blåsor på huden som brister och formar lesioner eller sår. Denna fasen av ett utbrott kan gå så pass snabbt att det går obemärkt förbi. Det kan verka som att man går direkt från stickningar till lesion. Till skillnad från många andra sexuellt överförbara sjukdomar är Herpes-lesioner oftast smärtsamma, ömma eller ömma vid beröring. Blåsor brukar bildas i en lokaliserad område och ibland visas som ett kluster av knölar eller blåsor, från några för många, eller de kan ta utseende bildar en kort oregelbundna rad effekt. Blåsor kan vara så liten som ett nålstick, eller lika stor som en ärta. Som med många aspekter av HSV infektion, kan dessa symtom variera i manifestation och svårighetsgrad med varje individ, och från utbrott till utbrott.

Skador och sår

I första episoder kan lesioner vara från 7 till 12 dagar, följt av skorpbildning eller fjällning. Läkning av områden med utslag inleds vanligtvis inom 10-21 dagar, när skorpor eller sårskorpor bildas. Uppkomsten av en ny serie av lesioner är vanligt inom den första eller andra veckan efter ett primärt utbrott. Läkningstiden för första utbrott är i allmänhet ca 3 veckor. Återkommande episoder innehåller nästan alltid samma symtom som tidigare, men är oftast mindre allvarliga, mindre omfattande, mindre smärtsamma, samt kortare än den första episoden.

Personer som tidigare haft  HSV-1 innan HSV-2 får generellt, men inte alltid, mindre märkbara symtom.

Alla symtom som anges ovan är inte alltid kända. En betydande andel människor som insjuknar i HSV uppvisar lindriga eller knappt märkbara symptom. Många andra kan ha fått fel diagnos för sina utslag, irritationer, etc. Vissa människor går igenom hela degt vuxna livet med Herpes utan att inse att de är smittade.

Vi råder dig att om du misstänker att blivit exponerad för HSV att omedelbart uppsöka samt samråda med kunnig sjukvårdspersonal. Ju tidigare en person blir undersökt desto bättre och mer exakt blir deras diagnos och behandling. I allmänhet kan en läkare som är specialiserad inom dermatologi, urologi, gynekologi eller infektionssjukdomar ge en mer säker diagnos. Det kan vara bra att ringa runt och fråga om den läkaren som du funderar på har kunskap och erfarenhet kring HSV. De flesta sjuksköterskor kommer att kunna svara på frågor om Herpes.

Inkubation

Inkubationstiden är tiden mellan exponering för viruset och att symtom utvecklas. För Herpes rör det sig oftast mellan 2-7 dagar. De flesta överföringar av viruset kommer göra sig synliga inom loppet av 2 dagar till 3 veckor. Men HSV kan ligga dolt och förbli obemärkt eller okänd under en längre tid. Inkubationstiden kan också bero på en persons immunitet eller redan existerande exponering för HSV-1.

Behandla herpes

Det finns flera läkemedel mot detta, bland annat, Aciklovir samt Valtrex.

Innehållet på denna webbplats är strikt informativt och bör inte betraktas som medicinsk rådgivning. Kontakta legitimerad sjukvårdspersonal för diagnos och behandlingsrekommendationer. Reklam och marknadsföring av receptbelagda läkemedel i Europa är förbjudet och olagligt.