Munsår

Munsår – munherpes / herpes runt munnen

Kallas även för läppherpes eller labial herpes. Symtom är vanligtvis munsår med små vätskefyllda blåsor. Munsår börjar vanligtvis genom att man känner av stickningar och klåda i läppen innan knottror bildas.

Munsår åstadkommes av viruset Herpes simplexvirus (HSV), ett mycket vanligt förekommande virus som ligger vilande hos många människor. Ungefär tre utav fem vuxna bär på munsårsviruset. Munsår är igenkännbart genom att det karaktäriseras av små vätskefyllda blåsor. Dessa blåsor är inte ärrbildande, men smittar däremot lätt. Det är endast genom direktkontakt munsår smittar, som vid kyssar eller samlag. De vätskefyllda blåsorna bildas då HSV angriper överhudens celler. Viruset förflyttar sig från överhuden till nervernas rötter via nervbanorna. Här ligger viruset latent och vilar. Det är inte förrän vid en utlösande faktor vilken försvagar immunförsvaret som förkylning, sömnbrist, stress, extrem kyla eller värme, mens eller intensiv solning som viruset blir aktivt.

Symtom

Det första symtomet av munsår är oftast en kittlande känsla i läpparna, vissa upplever detta som smärtsamt. Ett par timmar senare utvecklas en svullnad och rodnad kring det berörda området. Efter ytligare några timmar syns små vätskefyllda blåsor, dessa innehåller viruspartiklar och är mycket smittsamma. Två till tre dagar senare bildas en sårskorpa över munsåret som brukar vara i en eller ett par veckor innan såret läker.

Munherpes behöver inte ge munsår

En herpesinfektion behöver inte ge munsår och därför är det många som inte vet om att de är bärare av herpesviruset. Så länge man inte får munsår är herpesviruset ingenting man märker av. Man kan också ha munsår utan att det behöver bero på herpes.

Inkubationstiden, tiden från smittotillfället till de första symtomen, är ett par dagar upp till tre veckor. Det finns ingen bot mot munherpes men virusläkemedel kan dämpa symtomen.

Undvik kyssar om du har munsår

Trist men sant så ska man undvika kyssar (även pussar och munsex) i samband med munsår då smittan lätt kan föras vidare. Var även noggrann med saker som vidrör munnen såsom bestick, läppstift, muggar, glas och koppar och håll dessa separat från andra så gott det går under tiden du har munsår. Kom också ihåg att stadiet med rodnad, svullnad och knottror/blåsor är smittsamt.

Man ska inte heller klia eller ta hål på blåsorna, eftersom det fördröjer läkningsprocessen och kan göra att infektionen sprids till andra ställen på kroppen. Har du varit och petat på ditt munsår, tvätta händerna noga efteråt.

Två personer som redan har munherpes kan däremot kyssa varandra utan att behöva oroa sig för att ge munherpes till den andra.

Behandling

Det finns flera olika receptfria krämer på apoteket för att bekämpa herpesviruset som orsakar munsår. Generellt sätt är dessa krämer bara effektiva om munsåret behandlas i ett mycket tidigt stadium. Har du ofta besvär av munsår finns receptbelagda mediciner i tablettform.

Innehållet på denna webbplats är strikt informativt och bör inte betraktas som medicinsk rådgivning. Kontakta legitimerad sjukvårdspersonal för diagnos och behandlingsrekommendationer. Reklam och marknadsföring av receptbelagda läkemedel i Europa är förbjudet och olagligt.