Behandla herpes

Behandla herpes med antivirala läkemedel kan hjälpa människor, som besväras av de utbrott som den genitala varianten ger, att leva symtomfria längre. Dessa läkemedel kan även mildra symtomen när de blossar upp. Läkemedlen är inte ett botemedel, för ett sådant finns inte idag, men de kan underlätta att leva med sjukdomen.

Det finns tre läkemedel som vanligen används för att behandla symtomen av genital herpes: aciklovir (Zovirax), famciklovir (Famvir) och valacyclovir (Valtrex). Alla dessa kommer i form av tabletter. Svåra fall kan behandlas intravenös (IV) med aciklovir.

Krämer och dylik som appliceras på hudens yta gör lite nytta, och de flesta läkarna brukar inte rekommendera dem.

När behandlingar ges

Inledande behandling. Om du har symtom som sår när du först diagnostiserad med genital herpes, ger din läkare vanligtvis du en kort kur, på mellan sju till tio dagar, av antiviral terapi. Detta lindrar symtpomen samt hindrar dem från att förvärras. Din läkare kan ordinera dig läkemedlen längre om dina sår inte läker under tiden.

Efter den första behandlingen, samråd med din läkare för att komma fram till det bästa sättet att ta antivirala behandlingar. Det finns två alternativ:

Intermittent behandling. Din läkare kan ordinera ett antiviralt läkemedel för dig att ha till hands ifall du får ytterligare ett utbrott; Detta kallas intermittent behandling. Så snart du märker sår eller när du känner att ett utbrott kommer på kan du ta piller i två till fem dagar. Sår läker och försvinner på egen hand, men medicin kan göra symtomen mindre allvarliga och göra att de försvinner snabbare.

Suppressiv behandling. Om du har utbrott ofta, kanske du vill överväga att ta ett antiviralt läkemedel varje dag. Läkarna kallar denna suppressiv behandling. För någon som har fler än sex utbrott per år, kan suppressiv behandling minska antalet utbrott i upp till 80%. Många människor som dagligen tar antivirala läkemedel har inga utbrott alls.

Det finns inget antal utbrott per år som läkare använder för att avgöra när någon ska börja suppressiv behandling. En viktigare faktor är mer ifall de är så pass allvarliga att de stör ditt liv.

Att nyttja suppressiv terapi kan även minska risken för överföring av viruset till en sexpartner.

En färsk studie av människor att ta dagliga doser av valacyclovir, Valtrex, visar att läkemedlet kan skydda sexpartners från smitta, men du bör fortfarande använda kondom. Hälften av de som tog valacyclovir dagligen blev smittade med viruset och hälften inte. Dessutom visade 75% av personerna inte några symtom av genital herpes, även om de hade fått viruset.

Biverkningar

Biverkningar med dessa läkemedel anses vara mild och hälsoexperter tror dessa läkemedel är säkra på lång sikt. Aciklovir är den äldsta av tre, och dess säkerhet har dokumenterats i människor tagit suppressiv behandling i flera år.

Människor tar suppressiv behandling bör se sin läkare minst en gång om året för att besluta om de bör fortsätta. Det kan vara så att du tycker det är jobbigt att ta tabletter varje dag, läkemedlet hjälper inte i den utsträckning du skulle vilja eller att du helt enkelt får färre utbrott med tiden. I samråd med din läkare väljer ni det som passar dig bäst utifrån dina förutsättningar.

Innehållet på denna webbplats är strikt informativt och bör inte betraktas som medicinsk rådgivning. Kontakta legitimerad sjukvårdspersonal för diagnos och behandlingsrekommendationer. Reklam och marknadsföring av receptbelagda läkemedel i Europa är förbjudet och olagligt.