Bältros

Vad är Bältros?

Bältros är det mer kända namnet på sjukdomen Herpes Zoster som orsakas av varicella zoster-viruset, som förkortas VZV. När bältros slår till innebär det vanligen smärta vätskefyllda blåsor på huden. För att få bältros måste man tidigare haft vattkoppor.

Både vattkoppor och bältros orsakas av ett virus som är nära besläktat med Herpesviruset. När viruset en gång infekterat kroppen, vilken innebär att man får vattkoppor, stannar viruset i kroppen resten av livet. Ibland kan viruset aktiveras efter det första utbrottet, exempelvis när man blir äldre. Detta leder vanligen till bältros. En person som har herpes zoster kan smitta människor som aldrig har haft vattkoppor. En person som redan har haft eller har vattkoppor kan inte smittas av herpes zoster. Det finns effektiva behandlingar mot bältros, antivirala läkemedel som Valtrex ger effektiv lindring av smärtsamma och obehagliga symtom samt påskyndar läkningen. Mer utförlig information om behandling och läkning finns längre ner på sidan.

Symtom

Det allra första symtomet känns igen genom att huden börjar brännas och smärta vid den närvbana som viruset vandrar upp längs. Nervbanorna ligger i halvcirklar runt kroppen från kroppens mitt, så smärtan är nästan uteslutande på endast ena sidan av kroppen. Den brännande smärtan ökar snabbt och den drabbade får hudutslag, där smärtan är, och möjligtvis lätt feber och svullna lymfkörtlar. Ett par dagar efter att smärtan först uppstått uppkommer även vattkoppsliknande blåsor på den svullna röda huden. Efter ytterligare några dagar är utslagen större, börjar såras och gå sönder för att sedan bilda skorpor.

Smärtan vid nervbanan brukar göra väldigt som kan pågå i flera veckor, i vissa fall till och med månader. Detta efter att skorporna från blåsorna ramlat av. Speciellt för äldre personer, eller personer med dåligt immunförsvar kan det ta lång tid innan de hemska nervsmärtorna börjar gå tillbaka.

De vanligaste symtomen vid bältros:

  • Brännande smärta på huden.
  • Röd svullen/irriterad hud vid ett särskilt område, oftast på överkroppen och endast ena sidan av kroppen.
  • Blåsor som uppkommer efter ett par dagar efter smärtan uppstått.
  • Långvarig brännande smärta på huden som ibland kan göra extremt ont.
  • Att man någon gång tidigare haft vattkoppor, och är över 50 år.

Behandling

Vid svårare fall av bältros kan antiviral behandling användas. Denna bör sättas in så fort som möjligt, senast inom 72 timmar efter att utslagen börjat visa sig. Behandlingen är i tablettform och pågår en vecka. Det är viktigt att den drabbade dricker mycket vätska under behandlingen för att minska risken för biverkningar.

Mot smärtan finns det receptfria värktabletter samt receptbelagda läkemedel som ordineras av läkare. Receptbelagda läkemedel mot smärttillståndet i samband med bältros finns i både tablettform och som lokal behandling.

Exempel på lokal behandling är smärtstillande kräm som används vid postherpetisk neuralgi, ett smärttillstånd efter exempelvis bältros, innehållandes extrakt från chilipeppar. Detta ämne lindrar smärta genom att påverka de nervceller som leder smärtsignalerna in i ryggmärgen.

Innehållet på denna webbplats är strikt informativt och bör inte betraktas som medicinsk rådgivning. Kontakta legitimerad sjukvårdspersonal för diagnos och behandlingsrekommendationer. Reklam och marknadsföring av receptbelagda läkemedel i Europa är förbjudet och olagligt.