Herpes Virus

Munherpes etc

bota herpes
Herpes, eller Herpes simplex som man oftast syftar på, är den överlägset vanligaste könssjukdomen idag. Den är så pass vanlig att det till och med är så att det är fler vuxna människor i Sverige är smittade än som inte är det.

Många tycker att det känns pinsamt eller besvärande att söka vård för en könssjukdom, men tänk på att de som arbetar på mottagningarna är vana vid de flesta problem. Kom ihåg att det är bättre att testa sig en gång för mycket än en gång för lite. De flesta undersökningar och behandlingar för sexuellt överförda infektioner är kostnadsfria och inte obehagliga.

Även om sjukdomen inte lyder under smittskyddslagen gör du klokt i att tala om för dina partner att du har herpes om så är fallet. Detta för att inte sprida den mer än nödvändigt.

Vi bakom Herpes Virus har tagit fram denna webbsida för att sprida information om den vanligaste könssjukdomen i Sverige. Läs på och ta del av materialet vi sammanställt.